5 nov. 2012

tycka jurist trist (III)

klippt ur mejldialogen, där jag upprepade gånger försökt få stopp på kallelse till ny förrättning – både Hans* och Greta* har avböjt kallelse i samtal nämnt nedan


första gången jag tackade nej
-Eftersom du inte vill underteckna och skicka tillbaka  den handling vi skickat angående bekräftelse kommer vi att kalla till ny förrättning.
tack, men nej tack - det behöver du inte alls göra i det här stadiet men tack i a f


andra gången jag tackade nej
-Jag pratade med Hans och Greta igår. Vi har bokat en ny förrättning till vilken jag har kallat dig skriftligt. 
trots att jag sagt att det inte behövs kallas till ny förrättning gör ni det – slöseri med tid och pengar, eller?


tredje gången jag tackade nej
-Utan din bekräftelse har vi inget val än att kalla till en ny förrättning. Du har upprepade gånger sagt att du anser att du bör bli formellt kallad. Det blev enklast att göra om allt från början.
sänd ingen kallelse, det är din tolkning, (--), inte ett faktum - för enkelhetens skull kanske vi ska undvika tolkningar, vi har över huvud taget inte samtalat, hela vår kommunikation finns på mejl


och fjärde gången jag tackade nej

och fortfarande gäller: skicka ingen kallelse! Låt oss gå igenom det jobb ni gjort och få ordning på det, i stället för att köra samma sak ett varv till


med trist jurist mot nya höjder
och vad tror du ligger på posten och väntar? jo, just det, en ett  jävla REK (trolig kallelse) som dödsboet får betala antar jag

fortsättning följer...

*) Hans och Greta heter båda två, något annat i verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar