30 mars 2013

upphandling i sin prydno

under helgen när skolan är stängd kommer ett par gulklädda herrar och avlägsnar all is som täcker marken nedersti trappan – den är decimetertjock – det hackas och pustas, stånkas och svettas

bortforsling ingår dock inte i upphandlingen, utan gubbarna skottar upp en rejäl hög iskross på vardera sidan trappan

när solen ligger på smälter högarna, flyter ut och bildar på nytt ett tjockt istäcke nedanför trappan

tidigt varje lördag står dom där, i sina fina signalgula kläder med ishackor och spadar och hackar sönder isen, flyttar den från marken och upp i de fina högarna igen

ta bort?

näförfan, bortforsling ingår inte i upphandlingen

– oimpad1 kommentar: