28 juni 2014

vinnare: Till Bastunäs minne

Sputnik flankerad av alla deltagare kommer in för målgång i ett folktomt Adak klockan 04.34, med en sluttid på tio timmar och trettiofyra minuter – Till Bastunäs minne


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar