10 apr. 2011

lycka till i ditt försök att trötta ut hunden

Mejlar min vän Stig Allas, den person min närhet som kan mest om hundar som min, med frågan: Klarar Sputnik tio mil? Är det rimligt att "utsätta" henne för dylik springning? Jag har ju redan insett att hon hellre stupar än ger upp.

Två år är hon, en fulländad skallochspringmaskin, gjord för att driva renar långt och länge – rent intellektuellt vet jag att det inte bör vara några större problem men jag garderar gärna med både hängslen och rem, i det här fallet med både renskötare och veterinär.

Stig svarar: normalt tröttnar du långt före hunden, lycka till i ditt försök att trötta ut henne. Han borde veta. Han har jobbat i renskogen hela sitt liv. När han inte vallar renar, vallar han turister – Allas Activity.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar