26 feb. 2014

näst Guds tillhjälp, skall detta bliva de svenskas Västindien


Medan de europeiska stormakterna delade upp Amerika och Afrika mellan sig, fick Sverige nöja sig med Norrland. Och förhoppningarna har alltid varit stora. Redan på 1600-talet skrev riksrådet Carl Bonde till chefen Oxenstierna att man hittat silvermalm i lappmarken och hoppades att ”näst Guds tillhjälp, skall detta bliva de svenskas Västindien”.

Jo, jag tackar, jag.SvD dags dato, hela artikeln"vem är det som är egenmäktig?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar