7 feb. 2014

tji Sotji!

”Målet för den Olympiska rörelsen är att bidraga till byggandet av en fredlig och bättre värld genom utbildning av ungdom genom idrott utan diskriminering av någon och i den olympiska andan, vilket kräver ömsesidig förståelse med en anda av vänskap solidaritet och ärligt spel”.

asså, seriöst?!


#tjiSotji


sing it:doing the omoralisk vinterolympiad

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar