6 feb. 2014

samefolkens dag 1714... eh, f'låt, 2014


jojkare och renlevnadsman från mina lappmarker

Welcome to EUmeå

Om hur Umeå, som annars aldrig exponerar samisk kultur och vars kommunalråd tycker att samerna i Tärnaby kan få ”svälta ihjäl” om de inte säger ja till en nickelgruva i renbetesland, plötsligt gör urbefolkningen till huvudpersoner i ett jippo som ska marknadsföra staden.
› Aftonbladet

De står i vägen för kapitalet  

Annie Lööfs nya mineralstrategi tar inte mycket hänsyn till samernas sätt att leva. Synen på samerna har med åren blivit mer civiliserad, men hoten mot den samiska kulturen och det samiska sättet att leva finns kvar, främst i form av diskriminering, ringaktning och allsköns lycksökare som drömmer om att bli rika på inlandets naturresurser.
› Norran


Gruvbolag måste ta ansvar

Torsdag 6 februari är samiska nationaldagen. Det är en dag att både våga se och erkänna historiska oförrätter som den svenska staten gjort sig skyldig till och att fira och uppmärksamma den samiska kulturen. Men i dag kommer firandet att överskuggas av akuta hot från kortsiktiga exploateringsintressen.
› LT

Bergsstaten ignorerar FN

Inrikes Efter att FN begärt att all verksamhet i nickelgruvan i Rönnbäcken utanför Tärnaby skulle stoppas lämnade regeringen beskedet att ingen gruvdrift pågår i området. Men samtidigt som svaret skrevs så tog myndigheten Bergsstaten beslut att om att förlänga undersökningstillståndet för Rönnbäcken nummer 4, skriver Västerbottens-Kuriren. Det nya tillståndet sträcker sig över tre år.

Nästa måltavla: Samer

Så vad gör Åkessons SD-parti åt detta med samerna? Jo, partier som har den fixa idén att tala illa om folk efter härstamning brukar börja med en grupp, och så ta nästa – att det nu är samernas tur att vara måltavla syntes redan förra vintern.


–come on, punk, make my day

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar