26 juli 2011

gratisjobb – avtalsbrott

i ett anställningsavtal regleras den anställdes arbetstid och hur mycket arbetsgivaren tänkt sig betala för dessa timmar

när en anställd jobbar mindre än vad som är överenskommet blir det lätt dålig stämning, det kan resultera i en åthutning, löneavdrag och i värsta fall uppsägning – när en anställd inte jobbar i enlighet med överenskommelsen är det ett avtalsbrott

när en anställd jobbar mer än vad som är överenskommet, utan (att kräva) betalning, kallas det att vara hungrig, att visa framfötterna, och ses för det mesta som något positivt – när en anställd inte jobbar i enlighet med överenskommelsen är det ett avtalsbrott

som arbetsgivare, eller ansvarig arbetsledare, är jag angelägen om att uppmuntra ett förhållningssätt som gör att jag faktiskt vet hur många timmar som går åt för att sköta ett jobb, annars har jag inte en chans att styra organisationen

som arbetsgivare, eller ansvarig arbetsledare, är jag angelägen om att uppmuntra ett förhållningssätt som gör att min personal håller sig frisk, förmår producera på sin högsta nivå och stannar i staben

som arbetsgivare, eller ansvarig arbetsledare, är jag jävligt angelägen om att uppmuntra ärlighet, lojalitet och aldrig någonsin uppmuntra medarbetare att bryta mot ingångna avtal, regler och överenskommelser

i min värld är det lika obra att bryta ett avtal även när jag som arbetsgivare tillsynes tjänar på det

– direktör Lindström, Korrfabriken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar