9 juli 2011

nästa lapland ultra

vad fick vi då med oss denna regniga natt, dessa sextioknapptfyra kilometrarna..?

nästa år blire
 • bil för Linda, eventuellt kusin Joachim och garanterat Sputnik minst halva tiden
 • tidigare ankomst norr, försäkra sig om vila
 • utlagda matpåsar på fiffiga ställen
 • ingen fjärt på tvären
 • bättre koll på de förträffliga stationerna, och kaffe/blåbärs/vatten
 • bättre sporttopp, stayinplace göre sig icke besvär
 • fortsatt skobyte – minst vid en tredjedel, resp två tredjedelar
 • sträckan till fots för Peter, inte cykel som i år
 • deltagande för syster Sue
 • deltagande för AL Landén
 • deltagande för kusin Bäbä
 • deltagande för kusin Ann
 • ska se om jag kan få med lillebror Leif och kusin Totto
 • ta mig till station Storbrännan, för där kunde man få grogg och torrkött
 • ha Adak som utgångspunkt under löpdygnet
detta för nu, återstår att se hur planeringen ser ut i början av juni


  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar