22 juni 2011

bostadsbrist – fan tro't

Det fattas typ en triljon bostäder i Fjollträsk, sägs det. Det bör byggas 20.000 lägenheter per år, sägs det. Bristen på boende i 08-området är ett hot mot tillväxten, sägs det.

I Stockholms län råder en akut bostadskris enligt länsstyrelsen. Hur detta ska lösas diskuteras högt och lågt. Diskuteras. Att det byggs överallt i huvudstaden, men inga bostäder, kanske också bör adresseras.

Människor kommer från hela landet till storstan för att få jobba, tjäna pengar och ha ett drägligt liv. Ett drägligt liv, med vilka mått mätt? Vill verkligen alla bo i storstan? Vill verkligen alls som flyttar hit lämna sina hemorter? Jag tvivlar, nej, jag vet att så inte är fallet. Alla som vill, ska kunna men ingen ska behöva.

Om hela landet lever, går det att leva i hela landet
Men det är klart, då kan vi inte bara sträva efter en allena saliggörande tillväxt. Antingen fixar vi en ny definition på tillväxt eller så bestämmer vi oss för att annat är viktigare. Det gäller att våga kliva av råttrejset och det är upp till dig och mig. Inte minst när det är dags att rösta.

Sverige har goda förutsättningar vad gäller telefoni och IT, och faktiskt goda infrastrukturella förutsättningar – även om många med mig förbluffas över bland andra SJs oförmåga att leverera – järnvägen är dragen, vägarna farbara, busstrafiken rullar på. Att komma till huvudkontoret då och då, borde funka prima. Och vi har fortfarande brevbärare.

Distansarbete
Var finns alla distansarbeten? Varför är den sektorn så illa utforskad och utnyttjad? Det  finns massor av tjänster som går att utföra på distans. Kundservice, support, ordermottagning, in- och utgående telefoni, research, ek/adm-funktioner. Webbsektorns enorma utveckling, borde på egen hand kunna rita om kartan.

Inga förlorare. Företagen får ofta bättre och högre reslutat av medarbetares insatser, rimligare kontorshyror, lokal förankring ger bättre förutsättningar vid exempelvis försäljning. Enskild individ kan bo och leva där den vill, blir friskare, gladare och producerar bättre. Har tid för ungar, hundar och hemgjort äppelvin.

Modernt ledarskap
Ur företagsperspektiv tror jag det handlar om framsyn, vision och gott ledarskap. När jag har en chef som vet att jag kan mer än klockan, vet att goda förutsättningar gör att anställda producerar även när de är utom synhåll, finns bara vinnare. Att utlokalisera statliga myndigheter är nära men enligt mitt ödmjuka sätt att se det, en halvmesyr.

Det är inte bostadsbristen i här i Fjollträsk som hotar tillväxten.

Det är vanföreställningen att alla ska bo i Stockholm som hotar tillväxten.

1 kommentar:

  1. Jag tycker du är smart Li /Marianne

    SvaraRadera