6 juni 2011

sjätte juni

här kommer några klipp ur nationaldagsutredningen – godtyckligt utvalda av ödmjuk undertecknad, som för övrigt inte firar någon nationaldag (alls) utan höjer en bägare i stilla erinran sjätte februari varje år

/.../ Enligt slutsatserna i rapporterna uppgår kostnaden i termer av förlorad produktion för ytterligare en helgdag till mellan 3 och 8,5 miljarder kronor per år. Förslaget att införa ytterligare en helgdag innebär sådana betydande ekonomiska konsekvenser för samhället att reformen måste finansieras genom att en av de helgdagar som vi nu har tas bort eller flyttas. De alternativ som utredningen har diskuterat är första maj, Kristi himmelsfärdsdag, annandag pingst och trettondedag jul.
...och vinnaren är
/.../ Anledningen till detta är att annandag pingst alltid infaller på en måndag medan den 6 juni två gånger av sju infaller på en lördag eller söndag.
/.../ Om man tar bort en annan helgdag, t.ex. annandag pingst som alltid inträffar på en måndag, är kostnaden för reformen approximativt noll, förmodligen negativ.
Varför sjätte juni? 
/.../ Den 6 juni har kallats Gustaf Vasas dag, svenska flaggans dag och är nu Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag. Att det var just den 6 juni som blev Sveriges nationaldag var inte någon självklarhet. Datumet var föremål för diskussioner runt sekelskiftet och många propagerade för midsommardagen i stället för den 6 juni. Det var Gustav III som placerade sitt namn på den 6 juni för att på så sätt få anknytning till den första kungliga bäraren av namnet Gustav. Under större delen av 1800-talet firades dagen som namnsdag för ett av den tidens vanligaste pojknamn. Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som patriotiska strömningar slog igenom i Sverige och den 6 juni togs fram som en nationell minnesdag. Dagen firades till minne av den 6 juni 1523 då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung, då unionen med Danmark upphörde, och Sveriges enande till en självständig stat påbörjades. 1809 års regeringsform utfärdades dessutom den 6 juni. Även riksdagens första beslut år 1973 att anta den nuvarande regeringsformen meddelades den 6 juni.
/.../ Gustav Vasa var en bokbålsarrangör, tyrann och klosterbrännare
Helgdagsfirande förr och nu
/.../ År 1772 genomfördes en stor helgdagsreform som innebar ytterligare en kraftig reducering av antalet helgdagar. Man tog bl.a. bort tredje- och fjärdedagarna vid jul, påsk och pingst liksom skärtorsdagen som helgdag. Motiveringen var att gudstjänsterna för vissa helgdagar var dåligt besökta och att ledigheten mest användes till lättja och dryckenskap.
Vad firar vi? Varför?
/.../  Det blir allt viktigare att hitta tillfällen att fira det vi är stolta över i Sverige. Detta är oavsett om det är svenska idrottsframgångar, svensk föräldraförsäkring eller svensk mångkultur. Ett tag var det i Sverige i det närmaste fult att visa sig med svenska flaggan. Mörka krafter erövrade våra nationella symboler. Det är inte acceptabelt.
/.../ Det är också många människor med utländsk bakgrund som deltar i nationaldagsfirandet på Skansen varje år. Ett lyckat nationaldagsfirande kan ses som en del av integrationspolitiken.

Skansen och en dag om året av lyckad integrationspolitik. Jamen, då är ju saken biff!

Jösses!

Flaggviftande i all ära, men personligen hoppas jag på lite fler diskussioner om hur vi kan förvalta denna vår plats på jorden, och vårt gemensamma kapital.

Det är själva ansvarstagandet eller rättare sagt bristen på, som motverkar de "mörka krafter" som utredningen nämner, inte att fler gör samma sak – skrålar Du gamla, du fria och känner nationell stolthet.

I stället för att en gång om året känna mig extra blågul, försöker jag att hela tiden föra mig på ett sätt som gagnar oss som kollektiv. Vare sig svårt eller märkvärdigt. I min värld är det som är bra för gruppen, bra för individen. Däremot är  det som är/tycks bra för individen inte alltid bra för gruppen.

...och jag noterar att sjätte februari inte nämns i utredningen, inte heller det folk vars dag den vikts att vara.


Utredningen, SOU 2004_45
Känner du att du vill ha lite mer fakta kan du hämta hela nationaldagsutredningen, inklusive bilagan om de "ekonomiska effekterna av att 6 juni inrättas som allmän helgdag". Den är som så många liknade utredningar/dokument mindre svår ta till sig än du tror, så kika på hur våra folkvalda resonerar.
Vet du förresten, att vi haft en parlamentarisk kommitté som förkortades Knas? Jo, sant. Kommittén för nya arbetstids- och semesterregler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar